فایل های دسته بندی عمومی و متفرقه - صفحه 1

پاورپوینت درباره سیاست و حکمرانی مطلوب در ورزش بانوان Good Governance & Policy in women sports

پاورپوینت درباره سیاست و حکمرانی مطلوب در ورزش بانوان Good Governance & Policy in women sports

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره آثار حجاب

پاورپوینت درباره آثار حجاب

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره کارگاه آموزشی روش تحقیق جلسه سوم - آمار

پاورپوینت درباره کارگاه آموزشی روش تحقیق جلسه سوم - آمار

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره امکانات و تأسیسات ورزشی فضاهای باز و ورزش‌های زمستانی

پاورپوینت درباره امکانات و تأسیسات ورزشی فضاهای باز و ورزش‌های زمستانی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره ایمنی در منزل Home Safety

پاورپوینت درباره ایمنی در منزل Home Safety

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مدیریت سازمان های ورزشی

پاورپوینت درباره مدیریت سازمان های ورزشی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره روش تحقيق در تربيت بدني

پاورپوینت درباره روش تحقيق در تربيت بدني

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره آمار توصيفي

پاورپوینت درباره آمار توصيفي

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره کارگاه روش تحقیق پیشرفته رویکرد کیفی پژوهشQualitative Approach in Research

پاورپوینت درباره کارگاه روش تحقیق پیشرفته رویکرد کیفی پژوهشQualitative Approach in Research

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی