فایل های دسته بندی فنی مهندسی - صفحه 1

پاورپوینت درباره چم چارچوب و متدولوژي ملي معماري نظامهاي خرد و كلان

پاورپوینت درباره چم چارچوب و متدولوژي ملي معماري نظامهاي خرد و كلان

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دبی سنج توربینی flowmeter

پاورپوینت دبی سنج توربینی flowmeter

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روشهای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریانهای حیاتی

روشهای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریانهای حیاتی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل