فایل های دسته بندی داروسازی - صفحه 1

پاورپوینت درباره فرایند تجویز منطقی دارو اصول نسخه نویسی

پاورپوینت درباره فرایند تجویز منطقی دارو اصول نسخه نویسی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مسمومیت های دارویی شایع

پاورپوینت درباره مسمومیت های دارویی شایع

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره کلیات فارماکولوژی

پاورپوینت درباره کلیات فارماکولوژی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره فارماکولوژی

پاورپوینت درباره فارماکولوژی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره MedicationAdministration دارو درمانی

پاورپوینت درباره MedicationAdministration دارو درمانی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره داروها

پاورپوینت درباره داروها

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره اصول نسخه نويسي

پاورپوینت درباره اصول نسخه نويسي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره Medication errors in Hospitals خطاهای دارویی در بیمارستان ها

پاورپوینت درباره Medication errors in Hospitals خطاهای دارویی در بیمارستان ها

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل