فایل های دسته بندی جامعه شناسی - صفحه 1

پاورپوینت درباره انقلاب اسلامی تداوم نهضت عاشورا

پاورپوینت درباره انقلاب اسلامی تداوم نهضت عاشورا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل نجات بخش انقلاب و کشور

پاورپوینت درباره اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل نجات بخش انقلاب و کشور

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره انقلاب اسلامی زمینه ها پیامدها

پاورپوینت درباره انقلاب اسلامی زمینه ها پیامدها

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره کشور های فقیر و در حال توسعه

پاورپوینت درباره کشور های فقیر و در حال توسعه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مصرف بیش از حد تریاک Opium Overdose

پاورپوینت درباره مصرف بیش از حد تریاک Opium Overdose

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره خشونت خانگی

پاورپوینت درباره خشونت خانگی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره نوسازی و دگرگونی سیاسی

پاورپوینت درباره نوسازی و دگرگونی سیاسی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره تعریف جرم

پاورپوینت درباره تعریف جرم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره برنامه ريزي راهبردي (استراتژيك

پاورپوینت درباره برنامه ريزي راهبردي (استراتژيك

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی