فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

پاورپوینت درباره سمینار مسائل حقوقی وقواعد حاکم برقراردادهای تجاری داخلی (نظری و کاربردی)

پاورپوینت درباره سمینار مسائل حقوقی وقواعد حاکم برقراردادهای تجاری داخلی (نظری و کاربردی)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای

پاورپوینت کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل