فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پاورپوینت درباره بحث و مذاکره

پاورپوینت درباره بحث و مذاکره

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره فلسفه مدیریت از دیدگاه اسلام

پاورپوینت درباره فلسفه مدیریت از دیدگاه اسلام

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره برنامه‌ريزي استراتژيک

پاورپوینت درباره برنامه‌ريزي استراتژيک

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره محیط در مدیریت استراتژیک

پاورپوینت درباره محیط در مدیریت استراتژیک

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره آشنایی با مکاتب مدیریت استراتژیک

پاورپوینت درباره آشنایی با مکاتب مدیریت استراتژیک

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره اخلاق مديريت

پاورپوینت درباره اخلاق مديريت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مبانی سازمان و مدیریت/فصل پنجم:مبانی برنامه ریزی

پاورپوینت درباره مبانی سازمان و مدیریت/فصل پنجم:مبانی برنامه ریزی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره اصول برنامه ریزی

پاورپوینت درباره اصول برنامه ریزی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مأموریت،چشم انداز،هدف سازمان تصمیمات استراتژیک نامنظم

پاورپوینت درباره مأموریت،چشم انداز،هدف سازمان تصمیمات استراتژیک نامنظم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی