فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

پاورپوینت درباره کمیته حسابرسی Audit Committee

پاورپوینت درباره کمیته حسابرسی Audit Committee

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مفروضات بنیادی، اصول و مفاهیم حسابداری

پاورپوینت درباره مفروضات بنیادی، اصول و مفاهیم حسابداری

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مقدمه ای بر تئوری حسابداری

پاورپوینت درباره مقدمه ای بر تئوری حسابداری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان

پاورپوینت درباره آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل