فایل های دسته بندی کشاورزی-دام و طیور - صفحه 1

پاورپوینت درباره شناخت جونده هاي مهم در بهداشت و روش هاي مبارزه

پاورپوینت درباره شناخت جونده هاي مهم در بهداشت و روش هاي مبارزه

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره کشاورزی ارگانیک

پاورپوینت درباره کشاورزی ارگانیک

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره پرورش قارچ خوراكي

پاورپوینت درباره پرورش قارچ خوراكي

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره محصول سالم چیست؟بررسی اثر سوء باقیمانده سموم شیمیایی کشاورزی در محصولات کشاورزی

پاورپوینت درباره محصول سالم چیست؟بررسی اثر سوء باقیمانده سموم شیمیایی کشاورزی در محصولات کشاورزی مدیریت تلفیقی آفات

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسي مرفولوژي و ريخت شناسي ذرت

پاورپوینت بررسي مرفولوژي و ريخت شناسي ذرت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کرم خوشه خوار انگور

پاورپوینت کرم خوشه خوار انگور

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بخش های تولیدی کشاورزی

پاورپوینت بخش های تولیدی کشاورزی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل