فایل های دسته بندی مکانیک و تاسیسات - صفحه 1

پاورپوینت درباره مکانیک کوانتومی در فضای فاز

پاورپوینت درباره مکانیک کوانتومی در فضای فاز

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره اصول كنترل ، بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي

پاورپوینت درباره اصول كنترل ، بازرسي و تحويل تاسيسات و تجهيزات مكانيكي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)

پاورپوینت درباره انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تستهای مخرب و غیر مخرب در بازرسی جوش

پاورپوینت تستهای مخرب و غیر مخرب در بازرسی جوش

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل