فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 1

پاورپوینت پیرازول ها، تری آزول ها و تترازول ها

پاورپوینت پیرازول ها، تری آزول ها و تترازول ها

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره ترکیبات آلی سیلسیم

پاورپوینت درباره ترکیبات آلی سیلسیم

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل