فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

پاورپوینت درباره بهداشت روانی خانواده

پاورپوینت درباره بهداشت روانی خانواده

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره چگونه فرآیند آموزشی را مستند سازیم؟

پاورپوینت درباره چگونه فرآیند آموزشی را مستند سازیم؟

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره برنامه ریزی فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب آسیب ها و راهکارها

پاورپوینت درباره برنامه ریزی فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب آسیب ها و راهکارها

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره ویژگی های رشدی نوجوانی

پاورپوینت درباره ویژگی های رشدی نوجوانی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره پیامهای اخلاقی کربلا

پاورپوینت درباره پیامهای اخلاقی کربلا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره انقلاب اسلامی تداوم نهضت عاشورا

پاورپوینت درباره انقلاب اسلامی تداوم نهضت عاشورا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل نجات بخش انقلاب و کشور

پاورپوینت درباره اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل نجات بخش انقلاب و کشور

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره انقلاب اسلامی زمینه ها پیامدها

پاورپوینت درباره انقلاب اسلامی زمینه ها پیامدها

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره کارگاه آشنایی با مبانی خلاقیت و کاربرد آن در نظام پیشنهادها

پاورپوینت درباره کارگاه آشنایی با مبانی خلاقیت و کاربرد آن در نظام پیشنهادها

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی