فایل های دسته بندی پاورپوینت - صفحه 1

پاورپوینت درباره سیاست و حکمرانی مطلوب در ورزش بانوان Good Governance & Policy in women sports

پاورپوینت درباره سیاست و حکمرانی مطلوب در ورزش بانوان Good Governance & Policy in women sports

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره عوامل بي حجابي

پاورپوینت درباره عوامل بي حجابي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره آثار حجاب

پاورپوینت درباره آثار حجاب

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول فلسفه،کلیات(1)پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه،ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

پاورپوینت دربارۀ فصل اول فلسفه،کلیات(1)پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه،ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره کارگاه آموزشی روش تحقیق جلسه سوم - آمار

پاورپوینت درباره کارگاه آموزشی روش تحقیق جلسه سوم - آمار

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره امکانات و تأسیسات ورزشی فضاهای باز و ورزش‌های زمستانی

پاورپوینت درباره امکانات و تأسیسات ورزشی فضاهای باز و ورزش‌های زمستانی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره درس 9 جغرافیا،(سکونتگاه های شهری وروستایی)پایۀ دهم،دورۀ دوم متوسطه،کلیۀ رشته ها

پاورپوینت درباره درس 9 جغرافیا،(سکونتگاه های شهری وروستایی)پایۀ دهم،دورۀ دوم متوسطه،کلیۀ رشته ها

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره ایمنی در منزل Home Safety

پاورپوینت درباره ایمنی در منزل Home Safety

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مدیریت سازمان های ورزشی

پاورپوینت درباره مدیریت سازمان های ورزشی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی