فایل های دسته بندی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - صفحه 1

پاورپوینت درباره امنیت در شبکه های رایانه ای ضرورت ها و چالش ها

پاورپوینت درباره امنیت در شبکه های رایانه ای ضرورت ها و چالش ها

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره استانداردهای امنیت‌

پاورپوینت درباره استانداردهای امنیت‌

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره ساختمان داده ها و الگوريتمهاي پايه

پاورپوینت درباره ساختمان داده ها و الگوريتمهاي پايه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره گراف ها

پاورپوینت درباره گراف ها

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره انشعاب و حلقه

پاورپوینت درباره انشعاب و حلقه

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معرفي فناوري اطلاعات،كاربردها،تاثيرات ودستاوردهاي آن درجوامع امروزي

پاورپوینت معرفي فناوري اطلاعات،كاربردها،تاثيرات ودستاوردهاي آن درجوامع امروزي/درس کاربرد کامپيوتر در مديريت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مبانی فناوری اطلاعات

پاورپوینت درباره مبانی فناوری اطلاعات

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره امنیت در شبکه های رایانه ای ضرورت ها و چالش ها

پاورپوینت درباره امنیت در شبکه های رایانه ای ضرورت ها و چالش ها

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره CMMS

پاورپوینت درباره CMMS

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی